Historien kort og kronologisk:

 

Honningdrengene er egentlig et lille familieforetagende, men vi har valgt at holde fast i navnet, da det i begyndelsen var drengene der stod for salget, ved at gå rundt i nabolaget med deres trækvogn og sælge årets honninghøst.

 

Familien består af drengene: Martin, Mogens og Per

Martin er god til at sælge honningen, Mogens er sælger og medhjælper i bigården, og Per styrer bierne og tager stikkene, når der høstes honning.

 

Bag drengene står to stærke piger: Pernille og Helle

Pernille og Helle er uundværlige når honningen skal slynges, klargøres og sælges.

 

2008:

Det hele startede med et begynderkursus i biavl i Holstebro biavlerforening.Vi købte en enkelt bifamilie og blev hurtigt grebet og facineret af bierne og deres liv.Den første honning af egen avl var en fantastisk oplevelse og succesen var i hus. Vi var sikre på at biavl ville blive en del af vores liv.

 

2009:

Da vi nåede foråret, var vi meget spændte på at se bierne igen. Desværre var bierne døde i løbet af vinteren og vi måtte starte forfra. Det vi lærte af den historie var, at et enkelt bistade er for lidt. Vi fik nye bier og var heldige, at købe en bigård med 13 familier af en biavler der ville holde op. Honninghøsten var fantastisk og vi fik så meget honning, at vi kunne sælge til venner og bekendte.

 

2010:

Tingene har udviklet sig. Vi er blevet bedre og klogere. Kan man passe 13 familier, kan man vel også passe 15 eller 18 eller 20. Vi endte med at overvintre 18 familier.

 

2011:

Vi lærte en masse om dronningeavl, forædling og udvælgelse af de bedste egenskaber ved bierne. Nu laver vi vores egne dronninger og har fredelige bier der giver en masse honning. Vi etablerer bigård nummer to

 

2012:

Vi har så mange familier, at vi nu er begyndt at sælge familier til nye biavlere, eller kolleger, der gerne vil have suppleret med nye familier. Vejret har været rigtig dårligt til bierne og honninghøsten har ikke været optimal, men vi har da fået honning nok til at vi kan dække efterspørgslen. Vi etablerer bigård nummer tre.

 

2013:

Endnu en fantastisk vinter. Ingen familier døde på trods af et meget underligt forår, der startede varmt men sluttede koldt og endte med at forår og sommer stort set kom på samme tid. Forårshonning og sommerhonning, blev blandet sammen så honninghøsten og kvaliteten blev meget anderledes end i et normalt år.

 

2014:

Nu skal der ske noget drastisk Struer.. Vi har besluttet at biavlen fremover skal være en levevej. Der er indgået aftale med en biavler om køb af 350 bifamilier, så produktionen i 2014 kommer op på 400 familier.

Der er indkøbt materiel og udstyr og hele foråret er gået med planlægning og klargøring.

15. april kommer det hele og vi bliver proffesionelle.  Bierne placeres ikke kun i Struer. Der etableres bigårde flere steder i regionen.